Skolefrokost

Skolefrokost

Dette gjør vi for å sikre at elevene er godt rustet for god læring gjennom skoledagen. Ordningen er et pilotprosjekt som vil evalueres i februar 2018. Videre vil det bli vedtatt i driftstyret, om det blir videreført ut skoleåret.