Velkommen til skolestart 20. august!

Barn som løper i skolegård

Skolen starter kl. 08.40.

Det vil være et kort informasjonsmøte for foresatte til nye elever kl. 09-10.

Har du spørsmål ta kontakt med skolen på telefonnummer 23 39 33 60 eller på e-post: lonnebakken@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å treffe deg!