Hovedseksjon

Aggression Replacement Training

ART (Aggression Replacement Training) er et program for trening av sosial kompetanse gjennom tre ulike komponenter:

  • sosial ferdighetstrening
  • sinnekontroll
  • moralsk resonnering 

Alle ansatte på Lønnebakken er utdannet ART-trenere og de ansatte ved utadrettet tjeneste er utdannet ART-instruktører.

Hver klasse gjennomfører to ART-kurs gjennom skoleåret.