Innsats for andre

Innsats for andre

Opplæringen skal sette elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

Ved Lønnebakken skole bruker elevene valgfaget til å løse praktiske oppgaver, lære seg et håndverk, samtidig som de får arbeidserfaring. Elevene har startet en elevbedrift hvor de reparerer sykler og utfører små praktiske oppgaver. Elevene får satt seg inn i aktuelle samfunnsproblemer og gis anledning til å gjøre en innsats for andre. Skolen samarbeider med Sykepleie på Hjul.