Hovedseksjon

Produksjon av varer og tjenester

Kantina

Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet er en del av opplæringa, der det er naturlig. Evne til samarbeid og kommunikasjon skal utvikles i praktisk samhandling med medelever og evt. andre aktører. Elevene skal øve på kritisk tenkning gjennom de valgene de må ta for å gjøre ferdig en vare eller ei tjeneste.

Ved Lønnebakken skole har elevene i dette valgfaget ansvaret for driften av skolens kantine. Disse gjennomfører en gang i uka kantine for alle elever og ansatte på skolen, og er med i alle ledd av driften, fra planlegging, innkjøp og samtaler med leverandører, til regnskap, matproduksjon og salg.