Hovedseksjon

Valgfag

Elevene på ungdomstrinnet har 1,5 time med valgfag i uken. Valgfagstilbudet består nå av totalt 15 fag. Skolene må tilby minst 2 fag, Lønnebakken skole har dette skoleåret tilbud om 3 fag. Det er skolens lærerressurser og elevens interesseområder som hvert år avgjør hvilke valgfag som tilbys. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, eller bytte valgfag hvert skoleår. Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt et valgfag og en karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Det er gjennomsnittskarakteren som teller ved opptak til videregående opplæring, men alle karakterene vil stå på vitnemålet.

Dette skoleåret tilbyr vi følgende fag;

Produksjon av varer og tjenester

Fysisk aktivitet og helse