Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø

Vår oppgave er å bistå skoler med målrettet forebyggende arbeid og tiltak for enkeltelever og grupper av elever med atferdsvansker.

Avdeling Lønnebakken

Vi tilbyr et gratis lavterskeltilbud som kan bidra med hjelp innenfor følgende områder:

 • Systematisk klasseledelse og arbeid med læringsmiljø.
 • Mobbing og krenkelser, hjelp med avdekking og tiltaksvurdering.
 • Arbeid rundt elever med psykososiale vansker av ulike art (f. eks: relasjonsskader, atferdsvansker, angst, PTSD, EFDD, ADHD med ulike følgetilstander). Observasjon, kartlegging, veiledning og tiltaksutprøving. Samtale med lærer om undervisning og atferdsopplegg. Samarbeid med foresatte og andre instanser.
 • ART (Aggression  Replacement Training  Program) er et program for trening av sosial kompetanse, sinnekontroll og moralsk resonnering. Vi er ART-trenene og driver ART- opplegg for klasser og grupper. Programmet kan tilpasses ulike problemområder, fra hvordan få kontroll over sinne til hvordan hanskes med stress og angst. 
 • Redskaper og råd til å gjennomføre elevsamtaler (Psykologisk førstehjelp og SMART).


Kurs

Vi holder kurs på Lønnebakken skole eller kommer til deres skole og holder kurs for personalet der. Vi tilbyr følgende kurs:

 • FST -forebygging, sikring og tryggingstiltak: Håndtering av utagerende elever. Fyringsmodellen. Konfliktløsningsmetoder i elevsamtalen.

  Tidsramme: 4 timer fordelt på to eller tre økter. 

  Del 1: Forebygging, klasseledelse, eksekutive- og sensoriske vansker, fyringsmodellen og traumeteori. (2 timer)

  Del 2: Voldsregistrering og gjeldende regelverk. Praktisk trening i et forebyggende perspektiv. Arbeid med fyringsmodell.  (1-2 timer)

  Del 3: Praktisk trening for ansatte som er særlig utsatt for vold og trusler (Gjennomføres i samråd med skolens ledelse og med ledelsen tilstede) (1 time)

  Forutsetning for at utadrettet tjeneste ved Lønnebakken skole skal holde FST-kurs er at skolens ledelse v/ rektor er tilstede på del 1-3. Det er ønskelig at hele skolens ledelse er tilstede. 
  FST-kurs bestilles av skolens rektor.  

 • Vi utdanner hvert år ART-instruktører (Aggression  Replacement Training), som kan holde egne ART-grupper på sin skole. ART har som hensikt å øke elevenes sosiale kompetanse gjennom systematisk trening i sosial ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering.
 • Vi holder også ART-kurs for elever i Osloskolen.
 • Ulike psykiatriske diagnoser, ADHD og tilleggsvansker. Forståelse, kartlegging og tiltak.
 • Klasseromsledelse og systemtiltak. Hvordan bedre klassemiljøet og bedre konsentrasjonen i klassen - de praktiske grepene.

Vi tar dessverre ikke imot bestillinger på ART skoleåret 2019/2020 på grunn av økt etterspørsel etter veiledning.

 

 • Henvisning

Søknadsskjema: “Behovsmelding for tjenester kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø”. Utfylt skjema sendes Brusetkollen Skole i websak.

Ved ønske om veiledning må saken først være tatt opp i skolens ressursteam og fått tilslutning der. Ved veiledning i forhold til klasser/ grupper informeres foresatte om de tiltakene som settes i gang. Gjelder saken enkeltelever skal det foreligge skriftlig samtykke fra begge foresatte med underskrift fra rektor.

 

Utadrettet tjeneste ved Lønnebakken skole har skoleåret 2019/ 2020 fire ansatte.

Stein Are Rydin er cand. polit. /pedagog med fordypning i spesialpedagogikk. Han har lang erfaring med undervisning av elever med ulike typer skoler og innen barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo og Akershus. Han var sentral i oppbyggingen av Torshov spesialpedagogiske kompetansesenter for sammensatte lærevansker og har lang erfaring med barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og tilleggsvansker. Han er medforfatter på “ADHD – et verktøy for kartlegging av barn og ungdom” (Novus forlag 1998). Stein Are har arbeidet i utadrettet tjeneste siden 1999.
E-post: stein.are.rydin@ude.oslo.kommune.no

Bjarne Lutnæs Olafsen er utdannet faglærer i musikk og har en mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i sosioemosjonelle vansker og lese- og skrivevansker fra NTNU. Han har jobbet som kontaktlærer på Lønnebakken siden høsten 2013, og vært tilsatt ved utadrettet tjeneste siden 2016.  
Mobil telefon: 46 42 77 46                                                                                                                                    E-post: bjarne.olafsen@ude.oslo.kommune.no

Camilla Matre er utdannet lærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk, med fordypning i psykososiale vansker. Hun har tidligere jobbet som kontaktlærer på en barneskole i Edinburgh, og på Brusetkollen skole fra 2014-2018. Hun har vært en del av Lønnebakkens utadrettede team siden juni 2018.                                                                                                                                                                           Mobil telefon: 99 64 84 16                                                              E-post:camilla.matre@ude.oslo.kommune.no

Kristine Hovland er utdannet barnevernspedagog med grunnfag i pedagogikk og videreutdanning i klinisk miljøterapi og ledelse. Fordypning i traumebevisst omsorg og barnesamtale. Jobbet 10 år i barnevernsfeltet som miljøterapaut, koordinator, saksbehandler og leder. Hun har jobbet i Osloskolen siden 2015, og har vært en del av Lønnebakken sitt utadrettet team siden høsten 2019.

Mobil telefon: 48 89 26 01

E-post: kristine.hovland@ude.oslo.kommune.no

 

Permisjon:

Gry Elisabeth Gåsnes er lærer med mastergrad i spesialpedagogikk fordypning psykososiale vansker. Hun har vært tilsatt ved Lønnebakken siden 2007 hvor hun har undervist elevene på barnetrinnet. Hun er dette skoleåret tilknyttet utadrettet tjeneste og underviser også på barnetrinnet.
E-post: gry.gasnes@ude.oslo.kommune.no

Tilbud til byomfattende spesialgrupper mens Osloskolen er stengt