Kompetanseenhet for elevatferd og læringsmiljø

Avdeling Lønnebakken

Vi er et gratis lavterskeltilbud som kan bidra med hjelp til følgende:

 • Systematisk klasseledelse og arbeid med læringsmiljø.
 • Mobbing og krenkelser, hjelp med avdekking og tiltaksvurdering.
 • Arbeid rundt elever med psykososiale vansker av ulike art (f. eks: relasjonsskader, atferdsvansker, angst, PTSD, ADHD med ulike følgetilstander). Observasjon, kartlegging, veiledning og tiltaksutprøving. Samtale med lærer om undervisning og atferdsopplegg. Samarbeid med foresatte og andre instanser.
 • ART (Aggression  Replacement Training  Program) er et program for trening av sosial kompetanse, sinnekontroll og moralsk resonnering. Vi er ART-trenene og driver ART- opplegg for klasser, grupper og arbeid med enkeltelever.
 • Redskaper og råd til å gjennomføre elevsamtaler (Psykologisk førstehjelp og SMART)


Kurs.
Vi holder kurs på Lønnebakken skole eller kommer til din skole og holder kurs for personalet der.

 • Klasseromsledelse og systemtiltak.
  Hvordan bedre klassemiljøet og bedre konsentrasjonen i klassen - de praktiske grepene
 • ART (Aggression  Replacement Training  Program) trening av sosial kompetanse, sinnekontroll og moralsk resonnering. Gjennomgang og belysning gjennom praktiske øvelser. Hvordan bruke ART-komponenter i hele klasser, grupper og i arbeid med enkeltelever
 • Håndtering av utagerende elever.
  Fyringsmodellen. Konfliktløsningsmetoder i elevsamtalen. Stoppe og beskyttelseskurs.
 • Ulike psykiatriske diagnoser, ADHD og tilleggsvansker. Forståelse, kartlegging og tiltak.

 
Henvisning

Søknadsskjema: “Behovsmelding for tjenester kompetanseenhet for elevatferd og  læringsmiljø”

Utfylt skjema sendes: Brusetkollen Skole, PB 422 1373, Asker, Norge.
 
Ved ønske om veiledning må saken først være tatt opp i skolens ressursteam og fått tilslutning der. Ved veiledning i forhold til klasser/ grupper informeres foresatte om de tiltakene som settes i gang. Ved kartlegging av enkeltelever skal det foreligge skriftlig tillatelse fra foresatte.

Utadrettet tjeneste ved Lønnebakken skole har skoleåret 2015/ 2016 5 ansatte.

Anne Martha Skauge har mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker. Hun har erfaring som spesialpedagog i spesialklasse, ordinær skole og vært rådgiver i PP-tjenesten. Nå underviser hun på ungdomstrinnet og er en del av skolens utadrettete team.
Telefon: 23 39 33 78
E-post: anne.martha.skauge@ude.oslo.kommune.no

 

Gry Elisabeth Gåsnes er lærer med mastergrad i spesialpedagogikk fordypning psykososiale vansker. Hun har vært tilsatt ved Lønnebakken siden 2007 hvor hun har undervist elevene på barnetrinnet. Hun er dette skoleåret tilknyttet utadrettet tjeneste og underviser også på barnetrinnet.
Telefon: 23 39 33 77
E-post: gry.gasnes@ude.oslo.kommune.no
 

Ingrid Ramstad Alm har mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i psykososiale vansker. Hun har tidligere jobbet i BUP. Ansatt som veileder på Lønnebakken siden 2014, hun har også undervisning på skolen.
Telefon: 23 39 33 77
E-post: ingrid.ramstad.alm@ude.oslo.kommune.no

 

Sigve Schønning Berg har mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i atferdsproblemer og matematikkvansker fra NTNU. Han har vært tilsatt som på kontaktlærer på ungdomstrinnet siden 2012. Nå er han faglærer på ungdomstrinnet og er en del av skolens utadrettete team.
Telefon: 23 39 33 78
E-post: sigve.berg@ude.oslo.kommune.no

 

Stein Are Rydin: er cand. polit.  /pedagog med fordypning i spesialpedagogikk. Han har lang erfaring med undervisning av elever med ulike typer skoler og innen barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo og Akershus. Han var sentral i oppbyggingen av Torshov spesialpedagogiske kompetansesenter for sammensatte lærevansker og har lang erfaring med barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og tilleggsvansker. Han er medforfatter på “ADHD – et verktøy for kartlegging av barn og ungdom” (Novus forlag 1998). Stein Are har arbeidet i utadrettet tjeneste siden 1999.
Telefon: 23 39 33 76
E-post: stein.are.rydin@ude.oslo.kommune.no