Hovedseksjon

Kontakt AKS

B4 mobilnr: 45 72 85 27

B5 og U4 mobilnr: 45 72 85 19

Nicole Nirmin Takaleh AKS-leder mobilnr: 92 05 25 40

Epost: nirmin.takaleh@osloskolen.no

Tlf. kontor/administrasjon: 22 39 33 60 (07:30-16:30)