Skolens historie

Fram til april 2001 hadde skolen lokaler på Majorstua skole, skolen het da Bogstadveien skole. Bogstadveien skole var et godt innarbeidet navn og er fortsatt brukt av mange. Fra starten av var skolen en liten avdeling under Majorstua skole som ble ledet av spesialpedagog Anne-Sofie Høe. Hun ble også skolens første rektor og hun ledet skolen fram til 1995. Mange spesialskoler ble drevet fram av enkeltpersoner og Anne Sofie Høe var en ildsjel som kom til å bety svært mye for skolens elever og deres foreldre. Hun var alltid à jour i det spesialpedagogiske fagfeltet, hun drev aktiv skoleutvikling og inspirerte og støttet lærerne ved skolen. Det var mange som søkte veiledning hos henne.

I begynnelsen ble skolens elever gitt betegnelser som barn med ”autistiske trekk, barnepsykose, høyt angstnivå, konsentrasjonsproblemer og dårlig impulskontroll (MBD)". Det viste seg snart at det var stor pågang, og den lille avdelingen på 7 elever vokste raskt. På midten av 80-tallet hadde skolen i en periode 48 elever.

Skolen har alltid hatt som mål å tilbakeføre elevene til bostedsskolen, derfor ble reiselærervirksomhet og utadrettet tjeneste tidlig etablert ved skolen. Siden skolen hadde tilhold i samme skolebygg som Majorstua skole, fikk mange av våre elever kontaktklasser der, hvor de kunne delta i timer/fag de mestret og de kunne trene på å være i stor klasse.

Integrasjonsarbeidet i skolen har lenge vært og er et hett diskusjonstema. Målsettingen er at alle elever med særskilte behov skal få undervisning ved sin bostedsskole. Lønnebakken skole følger opp denne målsettingen. Vi har redusert elevtallet ved skolen noe, og vi tilbakefører elevene raskere. De frigitte ressursene er brukt til samarbeid og veiledning på elevenes bostedsskoler og til å utvide reiselærertjenesten, som har fått betegnelsen utadrettet tjeneste. Den har sine røtter tilbake til ”Spesialskolen som ressurs” fra midten av 80-tallet.

Fortsatt opplever vi at det er en gruppe elever som trenger deler av sin skoletid ved en skole som kan legge til rette spesielt for dem, og som har lærere med den kunnskaps-, erfaringsbakgrunn og kompetanse som de har behov for. Elevene får individuell hjelp og støtte som bostedsskolen ikke har mulighet til å gi. Vi oppdaterer oss fortløpende på vårt fagområde og vi kan prøve ut nye tiltak og metoder og ny kompetanse kan utvikles.