Hovedseksjon

Strategisk plan

Vi skal alle arbeide for et trygt og inkluderende læringsmiljø, der høye ambisjoner for den enkelte elevs læring og utvikling kommer først. Arbeidet for å sikre dette må ivaretas gjennom effektiv ressursutnyttelse i alle ledd og ved at skolen sikrer og beholder de best kvalifiserte til sine oppdrag. Arbeidet med å nå målene våre foregår i det profesjonelle læringsfellesskapet.

Forarbeidet med planen startet i driftsstyret, personalet og i elevrådet høsten 2021. Innholdet i denne planen har blitt til gjennom arbeid i skolens organer som elevråd, plangruppe, samlet personale, AMU og MBU.

Årets plan vil stille store krav til skolens ledelse med tanke på gjennomføringsevne og at elever, foresatte og ansatte involveres i arbeidet med å nå målene.