Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Skolens ledelse

Heidi Lain Knudsen.jpg
Rektor

Heidi Lain Knudsen
Mobil: 97 16 30 13
heidi.knudsen@osloskolen.no

Malin Skodje.jpg
Assisterende rektor

Barnetrinn og akuttplasser på avdeling for sosiale og emosjonelle vansker

Malin Skodje      
Mobil: 93 45 82 76
malin.skodje@osloskolen.no

Annveig Ormøy Træthaug.jpg

Avdelingsleder

Ungdomstrinn på avdeling for sosiale og emosjonelle vansker

Annveig Ormøy Træthaug
annveig.trathaug@osloskolen.no

Fredrik Eugen Johansson.jpg
Avdelingsleder
Klasse B6, B7, U4 og vgs 1B på avdeling for autisme

Fredrik Eugen Johansson
Mobil: 41 62 98 76
fredrik.johansson@osloskolen.no 

Monica Olsen.jpg
Avdelingsleder
Klasse U5 og vgs 1A på avdeling for autisme

Monica Olsen
Mobil: 40 84 07 40
monica.olsen@osloskolen.no  

Christian Wike.jpg
Avdelingsleder
Klasse B4 og B5 på avdeling for autisme

Christian Wike
Mobil: 45 86 46 44
christian.wike@osloskolen.no 

Bodil Tove Arnegaard.jpg

Avdelingsleder
For elevrettede tjenester, drift og vedlikehold

Bodil Tove Arnegaard 
Mobil: 48 95 85 18
bodil.arnegaard@osloskolen.no

Nicole Nirmin Takaleh.jpg
AKS leder

Nicole Nirmin Takaleh
Mobil: 92 05 25 40
nirmin.takaleh@osloskolen.no