Hovedseksjon

Svømmeundervisning

Svømmehall

Flere av våre lærere er sertifisert i svømming og livredning og det er alltid en av disse som er med i svømmehallen.

Alle barn og ungdom ved vår skole vil få tilbud om opplæring i svømmeferdigheter i løpet av inneværende skoleår. All opplæring tilpasses den enkelte elevs nåværende ferdigheter.

I løpet av tiden den enkelte elev får være i svømmehallen blir følgende gjennomgått:

  • Trygg i vann-øvelser som dykking på grunt og dypt vann, hopping fra kanten og vannleker.
  • Grunnleggende svømmeferdigheter med vekt på å holde seg flytende, ta seg opp av vann osv.
  • Viderekommende svømmeferdigheter som crawl og innlæring av pusteteknikker.
  • Stupetrening for de som behersker svømming godt.
  • Svømmeteknikk for redding av livløs person for opptil 12,5 meter lengde.

Etter at elevene har vært igjennom ferdighetstrening på sitt nivå vil vi i lærerteamet gå igjennom tiltak som gjøres ved ulykkestilfeller. Her vil vi ha fokus på hjerte og lungeredning og organisering rundt et tenkt ulykkes-sted.

Viktigst av alt er fokus på å ha det gøy i vannet. Erfaringen vår viser at lek i vann skaper mestring av det våte element.