Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn-logo

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar og Lønnebakken skole er med på laget. Miljøfyrtårn-sertifisering gir Lønnebakken skole konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Her kan du lese Miljøfyrtårnrapport for 2021;

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/141023