Hovedseksjon

Praktisk håndverksfag

Glassblåser

Elevene kan prøve ut ulike sider av håndverksfag og bli bedre kjent med hva ulike yrker innebærer. Dette skal gjøre dem bedre rustet når de skal velge linje på videregående skole. Gjennom skoleåret skal elevene besøke ulike håndverksfag for å se hvordan de arbeider. De har så langt vært på besøk hos en salmaker, et trykkeri (saligraf) og besøkt den norske opera og balett for å se de ulike yrkesgruppene som jobber der. Videre skal de besøke en glassblåser og et gjennvinningsanlegg for å ivareta fokuset på bærekraft i alle fag.