Skolehagen

Skolehagen

Geitmyra skolehage har elevene mulighet til å lære ved å gjøre. Her kan de kultivere jorda, dyrke grønnsaker og høste frukt. Læreplaner i Kunnskapsløftet dekker flere fag og områder hvor skolehagen kan benyttes. Elevene er veldig glad i å være i skolehagen, så gruppene prøver å få til flere turen i løpet av våren og høsten.