Hovedseksjon

Heldags-AKS i ferier

Foresatte må melde barna sine på heldagsåpent AKS på skjemaet de får tilsendt fra AKS innen tidsfristen. Det er viktig å overholde tidsfristene da AKS må planlegge bemanning god tid i forveien.

Aktivitetsskolen legger opp til varierte aktiviteter tilpasset den enkelte elev på heldagsåpent på AKS. Aktivitetene kan variere mellom lengre turer og utedager, annen fysisk aktivitet som bruk av gymsal og andre kreative og morsomme aktiviteter. Dersom eleven er påmeldt på heldagsåpent på AKS, men ikke kommer må foresatte gi beskjed til skolens kontor så fort det lar seg gjøre.

AKS på Lønnebakken skole er åpent alle dager i året, unntatt dagene i juli måned, alle helligdager og offentlige fridager (røde dager i kalenderen), samt julaften (24.des.) og nyttårsaften (31. des.).