Hovedseksjon

Transport i skolens ferier

Det er foreldrenes ansvar å bestille taxi og ordne ledsager ved behov til og fra AKS under heldagsåpent i skolens ferier. I skolens ferier er det ikke Utdanningsetaten eller skolen som betaler og ordner med taxi. Det er viktig at det er ordnet avtale med bydel om TT-kort eller betalingsavtale før transporten bestilles. Husk TT-kort og penger til egenandelen. 

Ved utfylling av påmeldingsskjema for heldagsåpent, er det viktig å føre på hvilke transportavtaler som er gjort. Spesielt er det viktig at skolen får vite når eleven blir levert på morgenen og når eleven skal reise fra skolen. Dersom det er avtale med fast sjåfør / fast bil er det viktig at skolen får oversikt over drosjenummer/selskap.