Hovedseksjon

Ved sykdom/fravær

Ved sykdom skal foresatte sende melding, eller ringe på avdelingstelefonene som tilhører barnets klasse. Foresatte skal også ringe Oslotaxi og avbestille skolekjøring/transport selv. Er det planlagt fravær over lenger tid kan det gis beskjed om til skolens kontor/administrasjon så avbestiller de skolekjøring i perioden det gjelder.

Tlf. B4: 45 72 85 27

Tlf. B5 og U4: 45 72 85 19

Tlf. kontor/administrasjon: 22 39 33 60 (07.30-16.30)