Driftsstyret

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

 •  styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 •  legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 •  gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 •  legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Medlemmer i driftsstyret ved Lønnebakken skole:

Faste   medlemmer:

Foresatte:

Solveig   Renestøl (t.o.m 31.07.18)

Vibeke   Bugge (t.o.m 31.07.18)

 

Eksterne:

Knut   A. Fjeld  (t.o.m 31.12.19)

Alexandra Wiland (t.o.m   31.12.19)

Steinar   Mathisen (t.o.m 31.12.19)

 

Elever:

Bjørn   Renestøl  (t.o.m 31.07.18)

Nicolay   S. Sjøstrøm (t.o.m 31.07.19)

 

Ansatte:

Erika   B. Akselsen (t.o.m 31.12.19)

Ståle   Dahlberg (t.o.m 31.12.18)

 

Varamedlemmer: 

Foresatte:

 

 

 

Eksterne:

 1.   Marianne   Engelstad  (t.o.m 31.12.19)
 2.   Sveinung Hagen   (t.o.m 31.12.19)
 3.   Linda   Eikelenboom (t.o.m 31.12.19)

   

Elever:

 

 

 

Ansatte:

 1.   Gry   Gåsnes  (t.o.m 31.12.19)
 2.   Stein Are   Regvoll Rydin (t.o.m 31.12.18)

 

Vi viser for øvrig til Oslo-skolens Standardreglement for driftsstyrene.