Hovedseksjon

Info om AKS på Lønnebakken

Gutt og jente illustrasjon

AKS tilbudet på Lønnebakken skole er formet i tråd med "rammeplan for aktivitetsskolen", som sier at tilbudet skal stimulere og bidra til mestring og positive opplevelser for alle barn. Det skal være en læringsarena hvor læringen skjer gjennom varierte aktiviteter med vekt på språkstimulering, selvstendighetsferdigheter, sosial- og faglig utvikling samt psykisk- og fysisk helse.

På Lønnebakken tilpasses AKS tilbudet til den enkelte elev, og alle skal gis mulighet til å medvirke i egen hverdag. Det legges stor vekt på at hverdagen til elevene skal være oversiktlig, forutsigbar og strukturert med gode rutiner. Vi ønsker at skole og AKS skal være et helhetlig og samkjørt tilbud. For å ivareta dette er AKS organisert i samme lokaler som i skoletid. De ansatte arbeider i både skole og AKS og elevgruppen er den samme. Våre ansatte har god relasjon til elevene og kjenner elevenes individuelle behov, systemer og kommunikasjonsmidler. Dette sørger for at skole og AKS henger sammen.