Kortidstilbud

Vi skal i enda større grad enn det nærskolen klarer, kunne legge til rette for en god opplæringssituasjon. Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes mestringsområder, og vi gir elevene et trygt, strukturert og stabilt opplæringstilbud som bygger opp deres selvbilde og motivasjon for fagarbeid. Elevene får den individuelle hjelp og støtte som de er i behov av.

Det er et mål at elever som begynner ved Lønnebakken skole skal tilbake til sin nærskole, eller en annen nærliggende skole så raskt som mulig. Det medfører at det er viktig at vi har et høyt fokus på å ivareta eller gjenopprette elevens forhold til nærskolen. Vi vektlegger også et tett samarbeid med PP-tjenesten, foresatte og eventuelt barne- og ungdomspsykiatri og barnevern. Korttidstilbudet har en varighet på 6 uker og kan forlenges med 6 nye uker ved behov, men etter det skal eleven tilbakeføres til sin ordinære skole.