Hovedseksjon

Akuttopphold

Inntaket til disse elevplassene går gjennom rektor på den skolen eleven går. Rektor tar dette videre med Pia Klint Tveteras mob. 90 75 35 06. pia.klint.tveteras@ude.oslo.kommune.no.

Tilbudet gjelder for elever som for en periode har behov for et annet opplæringstilbud enn det elevens nærskolen kan gi, og har en varighet på 6 uker. Oppholdet kan forlenges med nye 6 uker ved behov, men etter det skal eleven tilbakeføres til sin nærskole. Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes mestringsområder, og vi gir elevene et trygt, strukturert og stabilt opplæringstilbud som bygger opp deres selvbilde og motivasjon for fagarbeid. Elevene får den individuelle hjelp og støtte som de er i behov av.

Skolen opplever stor pågang rundt disse elevplassene og ber om at spørsmål om ledig plass og rutinebeskrivelse tas via Pia Klint Tveteras. Lønnebakken skole deltar i overgangsmøte og er behjelpelig med informasjon når det er besluttet at eleven skal på et akuttopphold hos oss, men inntil dette er besluttet har vi dessverre ikke kapasitet til å bistå med veiledning i saken.