Akuttopphold med utredning og veiledning

Inntaket til disse elevplassene går gjennom fagkonsulent I APS, Trude Bell. Fagkonsulenten nås på telefon      23 46 54 00 og på trude.bell@ude.oslo.kommune.no.

Tilbudet gjelder for elever som for en periode har behov for et annet opplæringstilbud enn det elevens nærskolen kan gi, og har en varighet på 6 uker. Oppholdet kan forlenges med nye 6 uker ved behov, men etter det skal eleven tilbakeføres til sin nærskole. Opplæringen tar utgangspunkt i elevenes mestringsområder, og vi gir elevene et trygt, strukturert og stabilt opplæringstilbud som bygger opp deres selvbilde og motivasjon for fagarbeid. Elevene får den individuelle hjelp og støtte som de er i behov av.