Hovedseksjon

Praksisskole

Lærer ved tavle

Dette ser vi på som viktig for å kunne bistå lærerutdanningen i rekruttering av nye lærere. Det er også veldig nyttig for oss for å kunne holde oss oppdatert og få andre øyne på vår praksis. Elevene i Osloskolen fortjener kun de beste lærerne og vi bistår gjerne med vår kompetanse i dette arbeidet.