Hovedseksjon

Parkering på skolens område

All parkering på skolens område skjer på eget ansvar og du må innom skolens resepsjon for gyldig parkeringsbevis som gjelder på anvist parkeringsplass. Biler som ikke er registrert i resepsjonen eller ikke står på anvist plass vil få bot. Spørsmål vedrørende eventuell parkeringsbot, må tas med parkeringsselskapet som håndhever parkeringsreglene på skolens parkeringsplass, se skilt ved innkjøring til parkeringsplassen. Dersom du kjører bil og det ikke er ledige parkeringsplasser, må du finne ledig parkeringsplass i nærmiljøet. Vi oppfordrer derfor besøkende til å reise kollektivt.