Vår profil

Lønnebakken Skole

Skolen er lokalisert på Torshov, mellom Torshovdalen og Torshovparken. Vi har 32 elever fordelt på 2.-10. trinn og er 35 ansatte.

Vi skal alle arbeide for et trygt og inkluderende læringsmiljø, der høye ambisjoner for den enkelte elevs læring og utvikling kommer først

Å arbeide med relasjonsbygging er viktig for skolens ansatte for å sikre at elevene opplever mestring. Samarbeid mellom skole og hjem og andre instanser for å sikre at vi lykkes er en viktig nøkkel for oss.