Vår profil

Lønnebakken Skole

Samarbeid, engasjement og anerkjennelse skal være normgivende for arbeidet ved skolen.

Viktige punkter i vår praksis:

 • Kartlegging, observasjon og logg for å finne elevens sterke sider/ressurser  som vi skal ta utgangspunkt i ved alt arbeid med eleven
 • Gi oppmuntring og ros ved alt arbeid/oppgaver som gjøres
 • Planlagte belønningssystem
 • Klare konsekvenser og opptrapping av konsekvenser, konfliktløsing ved regelbrudd
 • Regelmessige elevsamtaler
 • Klar og tydelig klasseledelse  
 • Klasseregler


Elevmedvirkning:

 • Regelmessige elevsamtaler
 • Konferansetimer med elev og foresatte
 • Tverrfaglig møter der eleven kan legge fram/presentere seg selv og eget arbeid sammen med læreren
 • Mappevurdering
 • Modell- læring: hospitering i andre klasser, både elever og ansatte
 • Alle involveres i arbeidet: elever, foreldre og ansatte