Hovedseksjon

Vår profil

Lønnebakken skole

Skolen er lokalisert på Bredtvet. Høsten 2022 har vi 81 elever og ca. 100 ansatte. 

Vi skal alle arbeide for et trygt og inkluderende læringsmiljø, der høye ambisjoner for den enkelte elevs læring og utvikling kommer først. Arbeid med relasjonsbygging er viktig for skolens ansatte for å sikre at elevene opplever mestring. Samarbeid mellom skole og hjem og andre instanser for å sikre at vi lykkes er en viktig nøkkel for oss. De av våre elever som har mulighet til det, ønsker vi skal gå ut av ungdomskolen med karakterer og mål om å fullføre og bestå vidergående opplæring.