Vår profil

Lønnebakken Skole

Skolen er lokalisert på Torshov, mellom Torshovdalen og Torshovparken. Vi har 32 elever fordelt på 2.-10. trinn og 35 ansatte.

Lønnebakken skole skal formidle kunnskap, fremme positiv atferd og sosiale ferdigheter og arbeide for at elevene lærer å ha tro på seg selv. Samarbeid, engasjement og anerkjennelse skal være normgivende for arbeidet ved skolen.

Viktige punkter i vår praksis:

  • Kartlegging, observasjon og logg for å finne elevens sterke sider/ressurser  som vi skal ta utgangspunkt i ved alt arbeid med eleven
  • Gi oppmuntring og ros ved alt arbeid/oppgaver som gjøres
  • Planlagte belønningssystem
  • Klare konsekvenser og opptrapping av konsekvenser, konfliktløsing ved regelbrudd
  • Regelmessige elevsamtaler
  • Klar og tydelig klasseledelse  
  • Klasseregler