Hovedseksjon

Skoletransport

Offentlig kommunikasjon:

Elever som får innvilget offentlig kommunikasjon får et skolereisekort som er gyldig alle ukens dager i hele skoleåret.

Taxitransport:

Det er Oslo Taxibuss som har ansvaret for skoletransporten i Osloskolen. Oslo Taxibuss er et datterselskap av Oslotaxi som har ansvar for elevtransport.

Når elevene har fått innvilget taxi, blir det sendt informasjon til Oslotaxi om henting ved hjemsted og transport til og fra skolen. Det er derfor viktig at det oppgirs riktig henteadresse.

Oslo Taxi plikter å legge til rette for at transporttiden ikke blir for lang. Maksimal transporttid er etter avtale med Oslo kommune, 60 minutter. Oslo Taxi tilstreber at sjåførene som henter og bringer elever på daglig basis er faste sjåfører som elevene kjenner/blir kjent med. Ved sykdom, endringer osv., må man allikevel være forberedt på endringer.

Om skoletransport i taxi:

Erfaringsmessig får vi mye spørsmål rundt skoletransporten. Det er derfor viktig at dere som foresatte selv leser godt gjennom den informasjonen dere får angående skyss.

Det må søkes årlig om taxitransport og vedlegges legeerklæring nyere enn et år. Som utgangspunkt blir alle elever kjørt i felles transport sammen med andre elever.

Vi oppfordrer alle foresatte om å ha gode rutiner rundt henting av og avbestilling av transport, da det skaper mye arbeid for skolen, hvis vi får sen beskjed/ikke får beskjed. Det er også slik at transport er en stor utgiftspost for skolen og vi ønsker derfor å ikke bruke mer ressurser på dette enn nødvendig.

Hvis dere har spørsmål i forhold til transport, så ta kontakt med skolens administrasjon.

Viktigste punktene om skoletransport:

  • Elevene blir hentet ved oppgitt hjemsted til avtalt tid og blir kjørt hjem til avtalt tid.
  • Eleven skal være klar inntil 15 minutter FØR og 15 ETTER avtalt hentetid.
  • Ved hjemtransport må man også kunne påberegne at eleven kommer 15 minutter før eller 15 minutter etter avtalt tid.
  • Elevene skal være klar på avtalt hentested til avtalt tid. Elever som ikke møter til avtalt tid risikerer å bli frakjørt. Foresatte er selv ansvarlig for å melde fra til Oslotaxi ved endringer, sykdom, fravær osv.

Endringer i skoletransport:

Det er anledning til å gjøre endringer i forhold til hentetidspunkt eller hjemreisetidspunkt, men dette må meldes inn på forhånd. Dette kan blant annet være aktuelt i situasjoner der barnet bor flere steder. Hvis det er aktuelt med tilrettelegginger i form av færre skoledager i uken, kortere skoledager eller lignende, må dette avtales med skolen. Som utgangspunkt følger transporten skolens timeplan.

For elever som starter opp underveis i skoleåret, er det viktig at skolen får beskjed så tidlig som mulig da det tar fem virkedager fra bestilling på ny elev sendes til taxitransport iverksettes.

Rutiner ved avbestilling:

Avbestilling av transport, skal som hovedregel gjøres ved å sende e-post til skoletransport@oslotaxi.no. E-post skal alltid sendes med kopi til elevens kontaktlærer.

Oslo taxi anbefaler å melde seg inn på nettsiden www.elevtransport.no. Her er det enkelt å avbestille transporten. Elevens ID nummer skal alltid oppgis i kontakt med Oslotaxi.

Endringer samme dag:

Ved endringer på morgenen samme dag må dette gjøres per telefon.

Ring da Oslo Taxi på telefon 02323 (tast 3 – så 1 for å komme til skoletransport).

Elevens ID nummer skal alltid oppgis i kontakt med Oslotaxi. Husk også melde ifra til skolen om elevens fravær.

Les mer om Oslo kommunes retningslinjer for skoleskyss for elever i grunnskolen

Taxirutiner

  • Avbestilling av transport skal meldes på e-post til skoletransport@oslotaxi.no med kopi til elevens kontaktlærer.
  • Foresatte er ansvarlig for å melde fra til Oslotaxi ved endringer og fravær.
  • Fravær og endringer samme dag må gjøres per telefon 02323 (tast 3- så 1 for å komme til skoletransport).
  • Elevens ID-nummer skal alltid oppgis i kontakt med Oslotaxi.