Rektors julehilsen

Snømann

Først vil jeg takke for en flott gjennomført julekonsert onsdag 13. desember. Takk til alle elever som bidro med underholdning, FAU som organiserte kafe og loddsalg og alle som sammen bidro til en hyggelig førjulsstund for elever, foresatte og ansatte ved skolen.

Høsten 2017 har vært en fin høst for elever og ansatte her på Lønnebakken skole. Gjennom dette brevet vil jeg forsøke å se tilbake på hva vi har opplevd gjennom høsthalvåret.

Da vi startet på skolen etter sommerferien var det 4 ledige elevplasser på barnetrinnet. Da vi kom til 1. oktober var alle plasser fylt, og pr. dags dato har skolen 28 elever på fast plass, som er det antallet vi skal være. Barnetrinnet har økt med 6 elever, mens ungdomstrinnet har blitt redusert med 2 elever. Elevene er i aldersspennet fra 2. til 10. trinn.

Vi startet skoleåret med pilotering av skolefrokost til alle elever. Dette er en enkel frokost som består av brødskiver eller knekkebrød med henholdsvis gulost eller brunost, gjerne i en kombinasjon med litt frukt eller grønt. De ansatte opplever at dette har vært et vellykket tiltak for å sikre at elevene er mottakelige for det læringsarbeidet skolen skal foreta sammen med elevene. Piloteringen vil derfor fortsette ut skoleåret 2017/2018.

I løpet av høsten har barnetrinnet vært på flere vellykkede ekskursjoner. Her har Seljåshytta og skolehagen blitt besøkt flere ganger. I forbindelse med høstens Stortingsvalg ble det jobbet med dette som tema i alle gruppene. Prøvevalg ble også gjennomført og elevene fikk besøkt Stortinget. Barnetrinnet har også kommet godt i gang med svømmeopplæringen, og dette vil fortsette i neste halvår også.

Elevene på ungdomstrinnet har for første gang fått muligheten til å delta på OD-dagen. Dette er noe som elevrådet har hatt oppe, og erfaringene er positive. Vi håper derfor at dette er noe som vi har fått på plass som en årlig aktivitet for våre elever.

Siden jeg kom til Lønnebakken skole høsten 2015 har man hatt et ønske om en mer praktisk skolehverdag for elevene. Dette fordi man gjennom en slik tilnærming får utvidet elevenes kompetanse ved å arbeide med grunnleggende ferdigheter.  Vi har endelig kommet i gang med dette. Ei av gruppene på ungdomstrinnet har etablert et sykkelverksted i forbindelse med valgfaget "Innsats for andre". Inntektene fra deres arbeid går i sin helhet til "Sykepleie på hjul".  Her får elevene blant annet tilegnet seg kompetanse og ferdigheter gjennom praktisk matematikk. Det er også fokus på praktisk arbeid gjennom skriving og muntlige ferdigheter i tillegg til at samfunnsfaglige ferdigheter og kompetanse blir jobbet med. Elevene uttrykker tilfredshet ved at de har fått en mer positiv skoleopplevelse. Med tanke på skolens oppdrag som et sted for læring og trivsel er dette gode og hyggelige tilbakemeldinger å ta med seg inn i et nytt år.

Siste skoledag før jul er torsdag 21. desember og skoledagen slutter kl. 11.20 for alle. Første skoledag etter nyttår er tirsdag 2. januar og vi følger ordinær timeplan.

Jeg ønsker med dette å takke alle elever, foresatte og ansatte for innsatsen gjennom høsten, og ser frem til et spennende og lærerikt neste halvår. Med ønske om god jul og godt nytt år til dere alle!

Julehilsen fra
Håkon Brekkhus                                                                                                                                                              
Rektor